Choose language San Patrik nekretnine
San Patrik nekretnine Pet građevinskih parcela 300m od mora – Grebaštica (Šibenik)

Pet građevinskih parcela 300m od mora – Grebaštica (Šibenik)

Vrsta nekretnine

Građevinsko zemljište

Cijena:

77.400 EUR

Adresa

Šibenik - Okolica, Šibensko-kninska

Opis

Prodaju se građevinska zemljišta površine od 430 do 720 m2 za izgradnju samostojećeg objekta sa četiri stambene jedinice u lijepom dalmatinskom mjestu Grebaštica. U ponudi je pet parceliranih građevinskih zemljišta, mogu se kupiti pojedinačno ili svih pet zajedno. Parcele su udaljene 300 metara od predivne plaže. Atraktivna lokacija u mirnom dalmatinskom mjestu, udaljenom 15 km od Šibenika, 13 km od Primoštena i u blizini svih potrebnih sadržaja.

 

Na jednoj građevnoj čestici može se graditi jedna stambena ili poslovna građevina te uz njih pomoćne građevine. Obiteljske kuće su građevine stambene ili pretežito stambene namjene s najviše četiri stana, najvećom građevinskom bruto površinom (GBP) do 600 m2. U GBP-u se uračunava i površina pomoćnih građevina ako se grade na istoj građevnoj čestici.

 

Pomoćnim građevinima smatraju se garaže, šupe, sjenice, ljetne kuhinje, nadstrešnice, bazeni i sl. Pomoćna građevina može se graditi s najvećom građevinskom bruto površinom (GBP) do 50 m2 te bazeni bez ograničenja površine.

 

Minimalna površina građevne čestice za višekatnu samostojeću građevinu iznosi 400 m2 uz koeficijent izgrađenosti nadzemno (Kig) 0,3 i koeficijent iskoristivosti nadzemno (Kis) 0,9. Najveći dozvoljeni broj etaža (E) obiteljskih kuća i poslovnih građevina je tri nadzemne etaže, s mogućnošću gradnje podzemne etaže, a najveća dozvoljena visina građevine je 9,5 m. Potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta iznosi 1PM za svaku apartmansku jedinicu.

 

Popis dostupnih građevinskih zemljišta:

Parcela1 – 430 m2 – makismalna iskorištenost za samostojeću obiteljsku višekatnu kuću BRP 387 m2

Parcela2 – 430 m2 – makismalna iskorištenost za samostojeću obiteljsku višekatnu kuću BRP 387 m2

Parcela3 – 430 m2 – makismalna iskorištenost za samostojeću obiteljsku višekatnu kuću BRP 387 m2

Parcela4 – 720 m2 – makismalna iskorištenost za samostojeću obiteljsku višekatnu kuću BRP 648 m2

Parcela5 – 520 m2 – makismalna iskorištenost za samostojeću obiteljsku višekatnu kuću BRP 468 m2

 

Struja i voda su u neposrednoj blizini. Parcele se nalaze na odličnoj lokaciji, 18 km od ulaza na autocestu A1 (izlaz Šibenik), 50 km od zračne luke Split i u neposrednoj blizini nacionalnih parkova Krka i Kornati.

 

CIJENA: 180 EUR/m2

Vlasništvo je uredno 1/1, bez tereta.

www.sanpatrik.eu

Pojedinosti

  • Blizina plaže

Lokacija

Kalkulator hipoteke

- €
Mjesečno
  • Glavnica i kamate -
  • Osiguranje -
%
San Patrik