Choose language San Patrik nekretnine
San Patrik nekretnine Često postavljena pitanja

Često postavljena pitanja

Ovdje možete pronaći važna pitanja i odgovore naših stručnjaka s ciljem da vam pomognu prilikom kupoprodajnog procesa.

Što je izvadak iz zemljišne knjige (vlasnički list, gruntovni izvadak, zemljišnoknjižni izvadak)?

Izvadak iz zemljišne knjige je javna isprava koja se izdaje o knjižnom stanju zemljišnoknjižnog tijela, prikazuje činjenično i pravno stanje nekretnine u trenutku izdavanja izvatka te je on jedini dokaz o pravu vlasništva na nekoj nekretnini.

Što je posjedovni list?

Posjedovni list pokazuje posjedovno stanje te isti nije dokaz o vlasništvu na nekretnini. Tko je vlasnik nekretnine vidljivo je iz zemljišnoknjižnog uloška koji se kolokvijalno naziva vlasnički list.

Što je Ugovor o kupoprodaji nekretnine?

Ugovor o kupoprodaji nekretnine je u svojoj srži prilično jednostavan dokument prema kojem se prodavatelj obvezuje predati vlasništvo nad predmetnom nekretninom kupcu u zamjenu za cijenu koja je prethodno ugovorena. Naravno, kupac mora moći prenijeti prava vlasništva na sebe i doći u posjed nekretnine. Ovakav ugovor vrijedi isključivo u pisanom obliku uz ovjeru javnog bilježnika.

Što je Predugovor i koliko iznosi kapara?

Predugovor o kupoprodaji nekretnine je ugovor kojim se preuzima obveza da se kasnije sklopi glavni ugovor o kupoprodaji. Ukoliko prije konačne kupoprodaje treba riješiti neke stvari u vezi nekretnine (srediti vlasništvo, brisati terete, podijeli česticu zemlje, etažirati,…) ili kupac mora ishoditi kredit, tada je uputno prvo sklopiti Predugovor, a kada se riješi ta neka prepreka sklapa se glavni ugovor o kupoprodaji nekretnine. Kapara u pravilu iznosi 10% od kupoprodajne cijene ili po dogovoru kupca i prodavatelja.

Što je tabularna izjava?

Tabularna izjava ili clausula intabulandi je dokument kojim prodavatelj nekretnine potvrđuje da je primio dogovorenu kupoprodajnu cijenu te da se kupac može upisati kao vlasnik nekretnine u zemljišnim knjigama. Tabularna izjava također mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika.

Što je energetski certifikat?

Energetski certifikat je dokument kojim se iskazuju energetska svojstva nekretnine (grijanje, stolarija, kvaliteta zidova, klima…), a sadrži energetski razred, podatke o ovlaštenoj osobi koja je izdala certifikat, termotehnička svojstva, klimatske podatke te objašnjenja tehničkih pojmova. U RH energetsko certificiranje je zakonski obvezno.

Na što obratiti pozornost prilikom kupnje zemljišta?

Nakon što ste pronašli zemljište na kojem planirate graditi neki objekt, prije realizacije kupoprodaje nužno je provjeriti je li vlasništvo uredno, nalazi li se zemljište prema nadležnom prostornom planu u građevinskoj zoni i ima li zemljište pristup na javnu prometnicu ili pristupnu cestu. Također važno je provjeriti nalazi li se u blizini zemljšta pristup komunalnoj infrastrukturi – struji te vodi i odvodnji.

Mogu li stranci kupovati nekretnine u Republici Hrvatskoj?

Stranci mogu kupovati nekretnine u Republici Hrvatskoj odnosno stjecati pravo vlasništva nad nekretninama ako su državljani i pravne osobe država s kojima postoji uzajamnost za stjecanje prava vlasništva na nekretninama u Republici Hrvatskoj, i to uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske.

Državljani i pravne osobe iz država članica Europske unije mogu stjecati pravo vlasništva nekretnina pod pretpostavkama koje vrijede za stjecanje prava vlasništva za državljane Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Što je porez na promet nekretnina?

Porez na promet nekretnina plaća kupac nekretnine i iznosi 3% od porezne osnovice koju utvrđuje nadležna Porezna uprava. Porezna osnovica je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze. Ukoliko je nekretnina u sustavu PDV-a, kupac ne plaća porez na promet nekretnina.

Koji su dodatni troškovi prilikom kupnje nekretnine?

Uz ugovorenu kupoprodajnu cijenu, kupac nekretnine mora računati i na sljedeće troškove:
– agencijska naknada = 2 do 4% od kupoprodajne cijene + pdv
– trošak ovjere ugovora o kupoprodaji nekretnine, tabularne izjave i upis prava vlasništva = cca 50 – 60 EUR
– porez na promet nekretnina = 3% od kupoprodajne cijene
– godišnji porez na kuće za odmor = cca 2 EUR/m2 (plaća se jednom godišnje)

Jednokratni troškovi kupnje nekretnine = kupoprodajna cijena + cca. 6%

Koliko iznosi agencijska naknada u agenciji San Patrik nekretnine?

Agencija San Patrik nekretnine agencijsku naknadu prilikom prodaje nekretnine naplaćuje od prodavatelja nekretnine i iznosi između 3 i 5% od realizirane kupoprodajne cijene. Agencijska naknada prilikom kupnje nekretnine naplaćuje se od kupca i iznosi između 2 i 4% od realizirane kupoprodajne cijene.

Da li je San Patrik agencija s licencom?

Tvrtka Nobilis Expo d.o.o. (OIB: 53047404709) s djelatnosti 6831 Agencije za poslovanje nekretninama, vlasnik je brenda San Patrik nekretnine i DA upisana je u ovlašteni registar posrednika pri Hrvatskoj gospodarskoj komori pod matičnim brojem 80812064.